HEY! Check også vores norske venners site "Norway Minerals" :-)
https://www.norwayminerals.com/shop-1

45,00 DKK

Spessartin granat og tourmalin på bjergkrystal, Pakistan, 136 gr 6 cm

45,00 DKK

Fin lille orange Spessartin granat stykke, Kina, 21 gr 3,5 cm

55,00 DKK

Hessonite Granat, super, Brie Camula Cogoleto Italien, 51 gr 5,5 cm

90,00 DKK

Almandin i muskvit, Østrig, 216 gr 8 cm

70,00 DKK

Dravite, Toscana, 316 gr 11 cm

45,00 DKK

Hessonite + Clinoccoro, Aosta, 212 gr, 8 cm

25,00 DKK

Kinesisk Spessartin granat på orthoclas, 160 gr, 10 cm

90,00 DKK

Lysegrønne Topazzolite-krystaller , Livorno Toscana, 269 gr 10 cm

60,00 DKK

Fine Vesuvian + Grossular granat krystaller, Italien, 125 gr, 8 cm

60,00 DKK

Grossular granat, Piemonte, Italien, 315 gr, 8,5 cm

45,00 DKK

Spessartin granat på Orthoclas, Kina, 107 gr, 7 cm

55,00 DKK

Hessonit granat, Passo del Faiallo, Italien, 114 gr, 7 cm

35,00 DKK

Almandin granat krystal , Kina 38 gr 3,5 cm

65,00 DKK

Almandin granat krystaller , Kina 115 gr 3 - 3,5 cm

45,00 DKK

Pyrob Granat, Brasilien, 278 gr 8 cm

25,00 DKK

Granat Hessonite, Genova, 185 gr 6 cm

55,00 DKK

Demantoid granat, få krystaller, men større, Cambio Pistioa, Italien, 320 gr 9 cm

30,00 DKK

Vesuvian, Grosetto, Italien, 192 gr 7,5 cm

55,00 DKK

[Flottere end billede] Hessonit granat, Passo del Faiallo, Italien, 81 gr, 7 cm

55,00 95,00 DKK

Spessartin grantaner, med orthoclas krystaller synlige på bagsiden, Kina , 88 gr 7 cm

75,00 DKK

Demantoid granat, Toscana, 342 gr, 11cm

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk