45,00 DKK

Lille stykke med Spessartin granat på bjergkrystal, Kina, 35 gr 5,5 cm

45,00 DKK

Fin lille orange Spessartin granat stykke, Kina, 21 gr 3,5 cm

55,00 DKK

Hessonite Granat, super, Brie Camula Cogoleto Italien, 51 gr 5,5 cm

90,00 DKK

Almandin i muskvit, Østrig, 216 gr 8 cm

70,00 DKK

Dravite, Toscana, 316 gr 11 cm

45,00 DKK

Hessonite + Clinoccoro, Aosta, 212 gr, 8 cm

25,00 DKK

Kinesisk Spessartin granat på orthoclas, 160 gr, 10 cm

90,00 DKK

Lysegrønne Topazzolite-krystaller , Livorno Toscana, 269 gr 10 cm

60,00 DKK

Fine Vesuvian + Grossular granat krystaller, Italien, 125 gr, 8 cm

60,00 DKK

Grossular granat, Piemonte, Italien, 315 gr, 8,5 cm

45,00 DKK

Spessartin granat på Orthoclas, Kina, 107 gr, 7 cm

55,00 DKK

Hessonit granat, Passo del Faiallo, Italien, 114 gr, 7 cm

35,00 DKK

Almandin granat krystal , Kina 38 gr 3,5 cm

65,00 DKK

Almandin granat krystaller , Kina 115 gr 3 - 3,5 cm

45,00 DKK

Pyrob Granat, Brasilien, 278 gr 8 cm

25,00 DKK

Granat Hessonite, Genova, 185 gr 6 cm

55,00 DKK

Demantoid granat, få krystaller, men større, Cambio Pistioa, Italien, 320 gr 9 cm

30,00 DKK

Vesuvian, Grosetto, Italien, 192 gr 7,5 cm

55,00 DKK

[Flottere end billede] Hessonit granat, Passo del Faiallo, Italien, 81 gr, 7 cm

55,00 95,00 DKK

Spessartin grantaner, med orthoclas krystaller synlige på bagsiden, Kina , 88 gr 7 cm

75,00 DKK

Demantoid granat, Toscana, 342 gr, 11cm

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk