100,00 DKK

Rhodochrosit, sleben på siderne, Rumænien, 124 gr 7,5 cm

70,00 DKK

Cobaltocalcite, Marokko, 166 gr 6,5 cm

70,00 DKK

2 stykker Cobaltocalcite, 82 gr 6cm og 5,5cm

120,00 DKK

Cobaltocalcite, flot båndet stykke, Marokko, 262 gr 10 cm

125,00 DKK

Cobaltocalcite lag + krystaller, Marokko, 330 gr, 8 cm

85,00 DKK

Klynge af store krystaller på matrix. Marokko. 150 gr, 6 cm,

85,00 DKK

Rhodochrosit, let skadet, Rumænien, 828 gr 18 cm

90,00 DKK

Cobaltocalcite, Marokko, 256 gr, 10,5 cm

180,00 DKK

Smuk stort stykke Manganocalcit med pyrit, Madan Bulgarien, 904 gr, 13 cm

140,00 DKK

Cobaltocalcite , Stort stykke, næsten som geode. Mange krystaller, Marokko, 576 gr, 13 cm

70,00 DKK

Manganocalcite med svasg farve, på bjergkrystal, Bulgarien, 624 gr 11 cm

120,00 85,00 DKK

Lille Rhodocrosit krystal. Lille :-) og lidt ensom, Namibia, 222 gr, 9,5 cm

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk